Shqiperime, ligjerime, komentare
e shume biseda qe mbesin pa ba...

Frymezime e improvizime
gjate perkthimive te thanjeve te ndryshme.
Davida D. Kola

Legjenda:

Vetem Shqiperime

Biseda te ndryshme qe mbesin pa ba

Kontakt & Impressum

Davida Kola

93047 Regensburg

Germany

gajtani@ web.de